Budapest, 9 March

Budapest legnépszerűbb egyetemei

Budapest népszerű egyetemei

Fővárosunk, Budapest igazi egyetemváros, ahol felsőoktatásban részt vevő diákok töltik meg a teázókat és bisztrókat napközben, hogy tanulmányaikról csevegjenek. Ha nem is ismerjük a környéket, könnyedén megtippelhetjük, hogy van-e egyetem a közelben, amikor látjuk a múzeum lépcsőjén üldögélő diákokat vagy a mellettünk mappákkal, jegyzetekkel elsiető fiatalokat.

Budapest belvárosában több nyüzsgő egyetem folytat számos képzést különböző karokon (bölcsészettudományi, gazdasági, mérnöki, orvosi, tanári képzések). Rendszeresen készül felmérés arról, hogy mely egyetemek a legjobbak a világon és az országban. Magyarország legjobb egyetemeiről készült 2017-2018-as tanévre vonatkozó lista az URAP (University Ranking by Academic Performance) szerint itt található: URAP lista Természetesen sok más lista is készül, melyek segítik a leendő hallgatókat is eligazodni. Többek közt a HVG is állít össze minden évben listát, a legfrissebb, mely nagyon hasonlít az URAP által publikálthoz, itt érhető el: HVG lista A felsorolt egyetemek közül sok Budapesti székhelyű, ezeket vesszük most sorra a teljesség igénye nélkül és ABC rendben:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A BME története 1982-ben kezdődött, akkor még Institutum Geometrico-Hydrotechnicum néven a budai tudományegyetem bölcsészeti karán jött létre. Az évek során több szervezeti átalakuláson és átnevezésen ment keresztül, mire 2000-ben elnyerte mai nevét és formáját. Nyolc kara a következő: Építőmérnöki Kar (ÉMK), Gépészmérnöki Kar (GPK), Építészmérnöki Kar (ÉPK), Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK), Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK), Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK), Természettudományi Kar (TTK), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK).

Az intézmény a felsőoktatás alap- és mesterképzései mellett a doktori cím elsajátítására is lehetőséget ad, illetve felnőttképzést is folytat. Állandó jelleggel folynak kutatások a BME keretein belül, jelen pillanatban épületenergetikai fejlesztéseken dolgoznak. A kutatásokhoz nagy segítség az egyedülálló laboratóriumi háttér, az ország legnagyobb műszaki könyvtára és a Magyar Tudományos Akadémiával létrehozott kutatócsoportok.

Az egyetemi élet része az Egyetemi Napok minden év szeptemberében, az Egyetemi Sportnap és a Műegyetemi Állásbörze. A közösségi élethez hozzájárul az egyetem több kollégiuma, melyek magához az egyetem épületéhez közel találhatóak és a csocsó asztalon és konditermek kívül könyvtár, társalgó és makettező szoba is várja a bent lakókat.

Budapesti Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem fogja össze a Gazdálkodástudományi Kart, a Közgazdaságtudományi Kart és a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kart. További képzései az elmúlt években szervezeti átalakulások okán a Szent István Egyetem részeként folytatódnak.

A Corvinus gazdasági képzései egyedülállóak és az ország legjobb szakembereit bocsájtják a munka világába. A környező országokkal ápolt kapcsolatok révén külhoni tanulmányok folytatása is lehetséges, de számos partnerintézmény segíti az egyetem munkáját, Amerikából vagy Új-Zélandról is. A rendelkezésre álló pályázatok és ösztöndíjak mellett a hallgatók különböző rendezvényeken vehetnek részt, ahol kutatásokkal ismerkedhetnek, kiállításokat látogathatnak vagy akár felléphetnek a Tánckarban és a Színjátszó csoportban.

Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE)

1635-ben került megalapításra, s ezzel Magyarország legrégebb óta működő egyeteme. A HVG összeállítása szerint Magyarország legjobb egyeteme és a 2017-es adatok szerint a legtöbb jelentkező (minden ötödik) ide adta be felvételi pályázatát. Az egyetem nyolc kara a következő: Állam- és Jogtudományi Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Bölcsészettudományi Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Kar, Természettudományi Kar. Mind a nyolc kar Budapesten található. Nagyon széles és átfogó képzéskínálatból választhatnak a hallgatók és mivel a karok között átjárás is lehetséges, így a szabad kreditek felhasználásával belehallgathatnak más karok anyagába is.

Az ELTE a világ minden táján rendelkezik partnerintézményekkel és kapcsolatokkal. Kurzusait 2500 külföldi diák látogatja több mint 90 országból, ezzel elősegítve a nemzetközi kapcsolatok építését.

Az egyetemi élet virágzik nem csak a campusokon és a könyvtárakban de a rendszeres sportrendezvényeken és kulturális előadásokon is. Az ELTE nagy hangsúlyt fektet diákjai elhelyezkedésére a munka világában. Karrier és életvezetési tanácsadás programja részletes tájékoztatás kínál az érdeklődőknek.

Károli Gáspár Református Egyetem

A Károli Gáspár református lelkészről és bibliafordítóról elnevezett intézmény 1855-en került megalapításra. Négy karán (Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Hittudományi Kar, Tanítóképző Főiskolai Kar) gyakorlatorientált képzéseken vehetnek részt a hallgatók, ahol azonnal hasznosítható tudást szereznek. Az elsőéves hallgatók mentorprogram segítségével illeszkedhetnek be az egyetemi életbe. Több karon karrieriroda várja a hallgatókat tanácsadási szolgáltatással, ezzel végig kísérve a diákéletet a felvételitől a munkába állásig. Az ösztöndíjak és a tehetséggondozási program gondoskodik arról, mindenki megtalálhassa a számára megfelelő projektet, melyben szívvel és lélekkel részt tud venni. Különféle konferenciák és egyéb rendezvények szervezésével az egyetem aktív hallgatói életre bíztatja diákjait.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapképzést, szakképzést illetve tudományos és doktori képzést is folytat. Külföldi egyetemekkel is együttműködik és tagja többek közt a Katolikus Egyetemek Európai Szövetségéne. Ösztöndíj programjai, például az Erasmus segítségével külföldre is eljuthatnak a hallgatók tanulmányaikat folytatni. Az egyetem karai a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Hittudományi Kar, Jog- és Államtudományi Kar és az Információs Technológiai és Bionikai Kar.

Bár az egyetem katolikus intézmény, és története is a Nagyszombatban alapított Egyetem Hittudományi Karáig nyúlik vissza, felekezeti hovatartozás nélkül várják bárki jelentkezését, aki kellő nyíltsággal fordul a világ felé és tiszteletben tartja az intézmény szellemiségét.

A kutatás iránt elkötelezett egyetem előremutató filozófiai megnyilvánul a tudományos közéletre fektetett hangsúlyán és a diákok számára létesített öntevékeny körökben is.

Semmelweis Egyetem

A Nagyszombati Egyetem 1769-ben került kiegészítésre Mária Terézia által egy orvosi karral. Ez a kar költözött Budapestre, került nemzetközileg is elismerésre már az 1800-as évek elején és alakult az 1950-es évek elején önálló egyetemmé. 200. évfordulóján, 1969-ben vette fel Semmelweis Ignác nevét, amelyen ma is ismerjük. Átfogó képzései különböző Karokon (Általános Orvostudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Pető András Kar) Budapest különböző pontjain elérhetőek. A képzések továbbra is igen elismertek nemzetközileg is, a hallgatók több mint harmada érkezik külföldről, a legtöbben Németországból. A csere oda-vissza működik, az Erasmus programmal például a magyar hallgatók is lehetőséget kapnak, hogy ismereteiket más országok egyetemein mélyítsék tovább.

A Semmelweis Egyetem kiemelt figyelmet fordít a kutatások felé, melybe a hallgatókat is aktívan bevonja tudományok rendezvények, és tudományos diákkörök segítségével.

Szent István Egyetem

A felsőoktatási intézmények integrációs programjának keretében jött létre a Szent István Egyetem 2000-ben. Számos kara közül az Élelmiszertudományi Kar, a Kertészettudományi Kar, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar és a Ybl Miklós Építéstudományi Kar székhelye Budapest. Az intézmény előtérbe helyezi a kreditmobilitást és az ösztöndíjakat, melyek segítségével a hallgatók külföldön is tanulhatnak például az Erasmus a, CEEPUS program vagy különféle nyári egyetemek keretében. Az egyetemi évek alatt a diákok konferenciákon vehetnek részt, kutatócsoportokhoz csatlakozhatnak, vagy közös sportolással ismerhetik meg jobban egymást. A hallgatók majdani elhelyezkedését karrieriroda segíti és a Diplomás Pályakövető Felméréssel az egyetem meg is bizonyosodik a nyújtott oktatás minőségéről.

 

A fent felsorolt egyetemek a legnépszerűbbek Budapesten, azonban közel sem teljes a lista. Budapest mozgalmas diákélete minden szegletben visszaköszön, legyen az könyvtár, étterem vagy csak egy egyszerű Duna parti séta. Diákként fontos, hogy kiszemelt egyetemünk közelében lakhassunk, ezzel időt és energiát takarítva meg, melyet a tanulásra és a közösségi életre fordíthatunk. Érdemes olyan albérletet keresni, ahol hasonló beállítottságú emberekkel lakhatunk együtt, lehetőleg a belvárosban, ahonnan könnyű megközelíteni az egyetem campusát. Megfelelő albérletet keresve érdemes szétnézni itt: roommatesbudapest

Bármelyik egyetem is a színtere hallgatói éveinknek, használjuk ki a lehetőségeket, melyeket az adott intézmény biztosít, ismerkedjünk társainkkal és szerezzünk életre szóló ismereteket és élményeket.