Lakotarsak.hu üzleti szabályzat

A Lakotarsak.hu, mint a Dunaportal 2010 Kft. (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01-09-954963 továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett internetes site család tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak. Aki a Lakotarsak.hu oldalaira hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.


I. Általános rendelkezések:


1.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:


 • a.) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • b.) szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • c.) erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • d.) gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
 • e.) amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • f.) pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • g.) indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • h.) az Lakotarsak.hu megítélése szerint sértheti az Lakotarsak.hu az Dunaportal 2010 Kft -nek, az Lakotarsak.hu üzleti partnerei vagy az Lakotarsak.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
 • i.) spam hirdetésnek minősül.

2.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:


 • a) A Lakotarsak.hu oldaláról kimutató internetes link (kivéve: fizetett hivatkozás);
 • b) olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
 • c) a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 • d) politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • e) tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
 • f) burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
 • g) külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • h) megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 • i) dohányáru reklám;
 • j) védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés (a védett állatok kereskedelmének tilalmáról ide kattintva tudhat meg többet);
 • k) minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

3.) Jogok és kötelezettségek A Felhasználók jogai és kötelezettségei:


 • a) Felhasználó tudomásul veszi , hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
 • b) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhoz tartozó weboldalak üzemeltetése a Trader cégcsoporthoz tartozó külföldi jogi személy szerverein történik.
 • c) Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
 • d) A Lakotarsak.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
 • e) Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a Duna Portal 2010 Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a Duna Portal 2010 Kft.  kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.
 • f) Felhasználó tudomásul veszi , hogy a Lakotarsak.hu oldalon főkategóriánként csak meghatározott számú hirdetés tölthető fel ingyenesen, magánfelhasználók által.
 • g) A meghatározott limiten felül feladott hirdetések a hirdetési kategóriákban és a keresőkben csak akkor jelennek meg a látogatók számára, ha a Felhasználó kifizette a limiten felüli hirdetés árát, és a kiizetett összeg megérkezett az Duna Portal 2010 Kft.-hez - addig Inaktív státuszú hirdetésként csak az ügyfél hirdetéskezelő felületén lesznek láthatóak. Ezen hirdetések akkor is aktiválásra kerülhetnek, ha a magánfelhasználó az adott főkategóriában feladott aktív hirdetéseinek száma a megadott limit alá csökken.
 • h) A Hirdetésfeladási limit eléréséről a Lakotarsak.hu tájékoztatást ad az oldalon megjelenő hibaüzenetek és a felhasználó e-mail címére kiküldött értesítő e-mailek formájában.  
 • e) A Felhasználó elfogadja, hogy az expressz.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktivitásának tényéről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

 • a) A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 • b) A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket - akár ingyenesek, akár olyanok, amelyekért valamilyen formában fizettek a felhasználók - a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje. A Szolgáltató jogában áll, hogy a fentiekben meghatározott limiten felül feladásra kerülő magánfelhasználói apróhirdetéseket a Lakotarsak.hu oldalon csak a limiten felüli hirdetések árának kiegyenlítése után jelenítse meg. A Szolgáltató minden hirdetésen a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre.
 • c) A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.
 • d) A Lakotarsak.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, az Lakotarsak.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az Duna portal 2010 Kft.-t illeti.
 • e) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az  Lakotarsak.hu oldalon megjelentetett hirdetéseket felhasználj a és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.
 • f) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
 • g) A Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
 • h) Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Lakotarsak.hu a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) legfrissebb változatának használatát támogatja.
 • i) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.
 • j) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.
 • k) A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved,  úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

II. Felelősség kizárása


 • 1.) A Lakotarsak.hu  oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A Lakotarsak.hu  üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a Lakotarsak.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a Lakotarsak.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.
 • 2.) A Lakotarsak.hu nem vállal felelősséget:
 • a) az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • b) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • c) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • d) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • e) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • f) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
 • g) a rendszer használatából adódó károkért,
 • h) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Lakotarsak.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

III. Egyéb rendelkezések


 • 1.) A Lakotarsak.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.
 • 2.) Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, az Lakotarsak.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:
 • a) megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
 • b) jogsértést megvalósító hirdetés;
 • c) a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
 • d) duplikált hirdetés (egy hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása) Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést, tehát a regisztrált partner (alhálózatai) sem hirdethetik mindnyájan ugyanazt. XML-es (csoportos) és manuális feltöltés esetén is csak egyszer szerepelhet ugyanazon hirdetés egy kategóriában. A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.
 • 3.) Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet. Egy szerződött Partner oldal szolgáltatással rendelkező hirdető összes munkatársa egyetlen hirdetőnek felel meg.
 • 4.) A hirdetések szöveges részében (a megjegyzésben) csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link (ez utóbbi külön szolgáltatás igénybevétele nélkül) nem kerülhet bele ebbe a szövegbe. A Lakotarsak.hu fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.
 • 5.) Fenntartjuk az Lakotarsak.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben a Lakotarsak.hu az egyébként szokásos hirdetési díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni.

A Lakotarsak.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.


Join RoomMatesBudapest now!

 • Post your ad
 • Browse all profiles
 • Compare profiles
 • Chat with members
 • Meet Flatmate online!
 • Rent your room fast!

Reset Your Password

If you forgot your password, please enter the email address you
registered with to the site

You successfully registeredon RoomMatesBudapest.com

Alt

Thank you for joining us!

Easy to use

Dynamic, user friendly
interface.

Interactive

Compare profiles,
Chat Online with members
and much more!

Quick results

Showing instant
matches!

Real-time updates

by email

Reset Your Password

A new temporary password was
sent to your email address.

You’re Temporarily Blocked

Alt

Easy to use

Dynamic, user friendly
interface.

Interactive

Compare profiles,
Chat Online with members
and much more!

Quick results

Showing instant
matches!

Real-time updates

by email

Contact Details

Support phone 06301117869

Address Bajcsy-Zsilinszky út 53
1065 Budapest
Hungary

Choose Your Ad type


 • 1

  Select your ad type

  Find apartments to rent, rooms, tenants, or flatmates online

 • 2

  Make the listing interactive

  Make your ad detailed and interactive to increase its exposure even more!

 • 3

  Get your matches!

  Get automated matches for your search, keeping you updated in real time!

Please, write below all necessary information

Your contact information

Alt

Thank you

Alt

New verification code has been sent. Please check out your email.

Alt

Something went wrong. Please try again

Alt

Your email is not verified. Please verify your email in order to use messages and posting ads features!

Don't have verification code? You can click here to get a new one.